0971 888 433

QUY TRÌNH

CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ KHÁC BIỆT

“Với quy trình chuyên nghiệp và khác biệt

chúng tôi đem lại giá trị tối ưu cho bạn!”

QUY TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA WEBEE

1
Nghiên cứu, định vị thương hiệu

Webee bắt đầu với bước nghiên cứu và định vị thương hiệu trong bối cảnh hiện tại, cho tới phân tích những thương hiệu cạnh tranh trong thị trường và nghiên cứu nhu cầu theo từng đối tượng khách hàng.

2
Tư vấn chiển lược thương hiệu tổng thể

Từ những nghiên cứu và định vị thương hiệu của mình, Webee tư vấn và lên chiến lược thương hiệu tổng thể cho khách hàng, từ đó làm định hướng sáng tạo cho dự án.

3
Thiết kế nhận diện thương hiệu

Sau khi có định hướng về thương hiệu, Webee đưa ra nhiều giải pháp và phương án, sau đó chọn ra phương án tối ưu nhất cho khách hàng.

4
Xây dựng chiến lược thương hiệu hoàn chỉnh

Từ phương án được chọn lọc, chúng tôi tiến hành đưa nhận diện thương hiệu vào những ứng dụng và tài liệu , nhằm truyền thông thương hiệu một cách hiệu quả nhất.

5
Truyền thông thương hiệu

Không chỉ tạo ra hay thiết kế thương hiệu, Webee còn đưa ra những chiến lược Marketing và truyền thông, để biến một thương hiệu từ con số 0 trở thành một thương hiệu lớn.

6
Quản trị thương hiệu

Webee luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu, để đưa ra những giải pháp tức thời và hiệu quả theo từng thời điểm.